หญิงตั้งครรภ์ไปหาหมอ มีการตรวจโดยเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปในช่องคลอด กรณีนี้เสียบวชหรือไม่ สามีนึกว่าเสียบวชจึงให้ภรรยาจ่ายฟิดยะฮฺ จะต้องทำอย่างไร