1739 มุสลิมะฮฺที่มีประจำเดือน ในเดือนรอมฎอนจะทำอิบาดะฮฺอะไรได้บ้าง

Submitted by dp6admin on Thu, 30/04/2020 - 19:46
คำตอบ

คำตอบ :   

ทำได้ทุกอย่างยกเว้นละหมาด ถือศีลอด เช่น 

  • อ่านกุรอานด้วยการมองอัลกุรอาน ไม่สัมผัสอัลกุรอาน
  • ฟังอัลกุรอาน อ่านกุรอานในใจ
  • อ่านความหมายกุรอานภาษาไทยหรือหนังสือศาสนาทั่วไป
  • ซิกรุลลอฮฺด้วยลิ้น ด้วยเสียง
  • ขอดุอาอฺ
  • ทำกับข้าวด้วยเหนียตที่ดี
  • ดะอฺวะฮฺเผยแพร่
  • พูดคุยในเรื่องดี ฯลฯ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ