1780 ในอดีตขาดบวชมาตลอด กลับตัวแล้วจะชดใช้อย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Sun, 27/02/2022 - 21:12
คำตอบ

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ในรายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันพุธที่ 18 พ.ค. 59

วันที่ตอบ