ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฎอน (ฉบับย่อ)

Submitted by dp6admin on Sun, 12/05/2019 - 19:25

เนื้อหา :
     หน้า 1 - เดือนรอมฎอน...,วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน
     หน้า 2 -  บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอด, 1. จำเป็นต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอน, 2. คุณประโยชน์ของการถือศีลอด,  3. การตั้งเจตนารมณ์ (เหนียต)
     หน้า 3 - 4. เวลาของการถือศีลอด, 5. การรับประทานสะฮูร, 6. สิ่งจำเป็นที่ผู้ถือศีลอดควรละเว้น, 7. สิ่งที่อนุญาตให้ผู้ถือศีลอดปฏิบัติได้
     หน้า 4 - 8. อุปสรรคของการถือศีลอด, 9. การแก้ศีลอด,  10. การให้อาหารแก่ผู้ถือศีลอด
     หน้า 5 - 11. สิ่งที่ทำให้เสียการถือศีลอด, 12. การไถ่โทษ (อัลกั้ฟฟาเราะฮฺ), 13. อัลฟิดยะฮฺหรือการชดใช้
     หน้า 6 - 14. คืนอัลก็อดรฺ, 15. อัลเอี๊ยะอฺติก๊าฟ
     หน้า 7 - 16. ละหมาดตะรอวีหฺ, 17. ละหมาดวิตร
     หน้า 8 - 18. ซะกาตุลฟิฏรฺ

ดาวน์โหลดหนังสือ

 

ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฎอน (ฉบับย่อ)