1536 มีหลักฐานจากอัลกุรอานห้ามสตรีมีประจำเดือนถือศีลอดหรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 02/08/2011 - 13:52

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ