1568 คนที่เปลี่ยนไตถือศีลอดไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 26/08/2011 - 07:14

คำตอบ คนที่มีโรคอันตรายแบบนี้ และหมอฟันธงแล้วว่าไม่สามารถถือศีลอดได้ ก็ไม่ต้องถือศีลอดแล้วออกกัฟฟาเราะฮฺ คือตวงข้าว ให้อาหารมิสกีน 1 คน ต่อ 1 วันที่ไม่ได้ถือศีลอด

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ