1847 ถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดห้าปี จะชดใช้อย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 02/08/2010 - 09:32
คำถาม
การถือศีลอดชดใช้ ถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดห้าปี (ประมาณ 150 วัน) เราจะถึอชดใช้ติดต่อกัน 5-6 เดือน เพื่อให้หมดเร็วๆ หรือมีวิธีการอื่นอย่างไร
คำตอบ

สรุปคำตอบ 1- ให้ยกยอดไปถือหลังจากเดือนรอมฎอนโดยจะถือว่าเป็นความผิด  และให้ชดใช้โดยการทำความดีให้มากขึ้น
2- ให้ถือศีลอดใช้ไปเรื่อยๆให้หมด หากมีอุปสรรคสามารถถือเว้นได้

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ