1847 ถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดห้าปี จะชดใช้อย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 02/08/2010 - 09:32
คำถาม
การถือศีลอดชดใช้ ถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดห้าปี (ประมาณ 150 วัน) เราจะถึอชดใช้ติดต่อกัน 5-6 เดือน เพื่อให้หมดเร็วๆ หรือมีวิธีการอื่นอย่างไร

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ