1067 การหยอดตาขณะถือศีลอด

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:37
คำถาม
อัสลาม มุอะลัยกุม ผมมีปํญหาที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการถือศีลอด คือ ผมใส่คอนเทคเลนส์แล้วต้องหยอดนําตาเทียม ทำให้เสียศีลอดหรือไม่ รบกวนช่วยตอบด้วยครับ

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ไม่เสียครับ เพราะดวงตานั้นไม่ใช่ทางรับประทานอาหารตามปกติ


วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ