1017 กลืนน้ำลายขณะถือศีลอดได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 12:25
คำถาม
คำถาม : การกลืนน้ำลายขณะถือศีลอด เราสามารถกลืนได้หรือไม่ได้กันแน่คะ อยากทราบความกระจ่างที่ชัดเจนค่ะ

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ถ้าไม่ตั้งใจรวมน้ำลายเป็นจำนวนมากก็กลืนได้ โดยไม่มีข้อห้ามใดๆ แต่ถ้าหากตั้งใจรวมน้ำลายเป็นจำนวนมากและกลืน ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบให้กระทำ แต่ไม่ทำให้การถือศีลอดเสียหายใดๆ ในทัศนะของบรรดาอุละมาอฺส่วนมาก เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ำลาย เพราะฉะนั้นการกลืนน้ำลายย่อมไม่เป็นความผิดที่ทำให้เสียหาย เพราะถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดท่านนบีก็จะต้องระบุและอธิบายไว้ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอิบาดะฮฺ ดังที่มีตัวบทในอัลกุรอานดังสำนวนนี้

"วะก๊อดฟัศศ่อละละกุม มาฮัรรอมาอะลัยกุม"

หมายถึง "พระองค์อัลลอฮฺทรงระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อห้าม(ที่พวกเจ้าต้องหลีกเลี่ยง)"

ดังนั้นถ้าไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อห้ามในเรื่องหนึ่งเรื่องใด แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นข้อห้ามแต่อย่างใด ดังที่มีหะดีษของท่านนบีดังสำนวนนี้

"วะสะกะตะอันอัชญาอิน มินฆ็อยรินิสยานิน ฟะลาตัสอะลุอันฮา"

หมายความว่า "อัลลอฮฺทรงเฉยต่อบางสิ่งบางอย่าง โดยที่พระองค์ไม่ทรงลืมหรือเผลอ ดังนั้นพวกเจ้าอย่าสอบถามในสิ่งนั้น"

จากตัวบทข้างต้นทั้งหมดจะได้ข้อสรุปว่า การกลืนน้ำลายไม่มีรายละเอียดในตัวบทให้เห็นว่าเป็นข้อห้ามที่ต้องหลีกเลี่ยง เพราะฉะนั้นไม่ควรเคร่งครัดในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ใช้ให้เคร่งครัด

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

6 ต.ค. 48

วันที่ตอบ