1819 หญิงให้นมลูกต้องถือศีลอดชดใช้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 20/07/2010 - 08:08
คำถาม
หากไม่ได้ถือศีลอดชดใช้เพราะเรียนรู้มาว่าให้นมลูก เพียงแค่จ่ายฟิดยะฮฺเท่านั้น แต่สิบปีต่อมาทราบว่าต้องถือชดใช้ด้วย เราจะสามารถเหนียตถือศีลอดชดใช้ในช่วงให้นมลูกนั้น พร้อมกันเหนียตซุนนะฮฺวันจันทร์พฤหัสได้หรือไม่

คำตอบ : assirat018508_breast-feed-siyaam.mp3

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ