1788 ช่วยทำอาหารละศีลอด ได้ผลบุญเท่าผู้ถือศีลอดหรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 27/03/2022 - 14:39
คำถาม
1788 ช่วยทำอาหารละศีลอด ได้ผลบุญเท่าผู้ถือศีลอด (ผู้เลี้ยงละศีลอด) หรือไม่
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 23/3/65

วันที่ตอบ