สไลด์ชุดที่ 3 : นครมะดีนะฮฺ, มัสญิดนบี, มัสญิดกุบาอฺ, มัสญิดเฆาะมามะฮฺ, ภูเขาอุฮุด, กุบูร