1788 ช่วยทำอาหารละศีลอด ได้ผลบุญเท่าผู้ถือศีลอดหรือไม่

1788 ช่วยทำอาหารละศีลอด ได้ผลบุญเท่าผู้ถือศีลอดหรือไม่ dp6admin Sun, 27/03/2022 - 14:39
คำถาม
1788 ช่วยทำอาหารละศีลอด ได้ผลบุญเท่าผู้ถือศีลอด (ผู้เลี้ยงละศีลอด) หรือไม่