1786 การบ้วนปากและเอาน้ำเข้าจมูกขณะถือศีลอด ทำอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Fri, 25/03/2022 - 12:35
คำถาม
การบ้วนปากและเอาน้ำเข้าจมูกตอนอาบน้ำละหมาดขณะถือศีลอด ควรทำอย่างไร ?
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 23/3/65

วันที่ตอบ