ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในเดือนรอมฎอนจะต้องชดใช้อย่างไร?