1003 สตรีที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร จะละเว้นการถือศีลอดได้หรือไม่ อย่างไร

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2009 - 01:33
คำถาม
ตอนนี้อยู่ในช่วงให้นมบุตร (อายุประมาณ7-8เดือน) ทานนมแม่มาตลอด และตั้งใจจะให้นมแม่ไปเรื่อยจน2ปี ตอนนี้ทานข้าวมื้อเที่ยงและเย็น แต่ทานได้น้อย-น้อยมาก นมขวดเพิ่งให้บ้างแต่ดูท่าทางไม่ค่อยชอบนัก รอมฎอนนี้ตั้งใจจะถือบวชซึ่งจะมีผลให้น้ำนมน้อยลง ไม่ทราบว่า เงื่อนไขที่อนุญาตให้หญิงให้นมบุตรนั้นละเว้นการถือบวชได้นั้น มีว่าอย่างไรคะและไม่ทราบว่ากรณีของหนูอยู่ในเงื่อนไขหรือเปล่า

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

สตรีที่ไม่มีประจำเดือนหรือเลือดหลังคลอด ป่วย หรือเดินทาง วายิบ(จำเป็น)ต้องถือศีลอด และสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์หรือให้นมมีข้ออนุโลมในทุกมัซหับให้งดการถือศีลอด ถ้ามีอันตรายต่อสุขภาพของตนหรือต่อบุตรของตน ขอบเขตอันตรายนั้นคือเกรงกลัวว่าจะป่วย หรือมีปัญหาทางสุขภาพ อันเป็นความทรมานที่อดทนไม่ได้

ดังนั้น ถ้าท่านเกรงว่าสุขภาพของท่านหรือสุขภาพของบุตรของท่านจะเข้าสู่ขั้นอันตรายด้วยการถือศีลอดของท่าน ก็จะเป็นข้ออนุโลมให้ท่านงดการถือศีลอด และถือใช้หลังเดือนรอมฎอน แต่ถ้าหากท่านมิอยากถือใช้ ก็มีข้ออนุโลมให้ออกกัฟฟาเราะฮฺ(ชดเชยโดยให้อาหารแก่ผู้ขัดสน 1 คนต่อวัน)ในทัศนะที่ถูกต้อง

การที่จะรู้ว่าอาจมีปัญหาต่อสุขภาพของตนหรือของบุตร ก็ขึ้นอยู่ที่ความมั่นใจหรือการวินิจฉัยของตน ที่จะให้น้ำหนักกับความเกรงกลัวต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่จะดีกว่าถ้าท่านปรึกษาแพทย์มุสลิมที่เชี่ยวชาญในกรณีของท่าน ถ้าให้คำวินิจฉัยว่าอันตรายก็ย่อมมีน้ำหนักในการตัดสินว่าควรถือศีลอดหรือไม่ ถ้าท่านสงสัยว่าอาจมีอันตรายหรือไม่มี โดยน้ำหนักเท่าเทียม ก็ควรทดลองถือศีลอดไปก่อน ถ้าพบว่าสุขภาพเริ่มจะเสื่อมเสียหรืออ่อนเพลีย ก็จงระงับการถือศีลอดเสีย เพราะศาสนามิต้องการให้ท่านมีความลำบาก

แต่ถ้าท่านเกรงว่านมแม่จะลดลงแต่ไม่มีผลกระทบร้ายแรงหรืออันตรายใดๆต่อท่านหรือบุตรของท่าน หมายถึง สามารถถือศีลอดได้อย่างสะดวกโดยไม่มีปัญหาใดๆเลย ก็จำเป็นต้องถือศีลอด

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี
 


ข้อผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอดสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรนั้น คืออนุญาตให้นางไม่ต้องถือศีลอดได้เลย หรือต้องลองถือก่อนแล้วถ้าไม่ไหวจึงไม่ถือศีลอด ?

รับฟังคำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี (18 ก.ย.53)

 

 

วันที่ตอบ