เลือดสตรี

เลือดสตรี

Submitted by dp6admin on Sun, 17/11/2019 - 19:38
หัวข้อเรื่อง
เลือดสตรี มี 3 ประเภท คือ ประจำเดือน(ฮัยดฺ), เลือดเสีย(อิสติฮาเฎาะฮฺ), เลือดหลังคลอด(นิฟาส)
ความยาว(นาที)
60 นาที
สถานที่
White Space
ประเภทเนื้อหา