1566 ผู้หญิงท้องกำหนดคลอดเดือนรอมฎอน ไม่สามารถถือศีลอดได้ จะให้เงินแก่คนยากจนได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 26/08/2011 - 07:14

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ