อยากให้เชคแนะนำการฝึกให้เด็กๆได้หัดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่าจะฝึกอย่างไร ? ควรเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ?

Submitted by dp6admin on Mon, 09/08/2010 - 10:15

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ