1683 ถือบวชใช้(ก่อนรอมฎอน)ไม่ทัน ไปถือหลังรอมฎอนต้องเสียค่าปรับหรือไม่

Submitted by admin on Sun, 14/06/2015 - 22:59
คำถาม
ถือบวชใช้(ก่อนรอมฎอน)ไม่ทัน ไปถือหลังรอมฎอนต้องเสียค่าปรับหรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ในรายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์

-------

วันที่ตอบ