ปัญหาในการเลี้ยงดูเด็ก

1698 เด็กเกิดใหม่ ต้องอะซานหรือไม่ ? ทำอะกีเกาะฮฺอย่างไร ? admin Wed, 18/01/2017 - 15:16

คำตอบ

เอาชื่อของมลาอิกะฮฺมาตั้งเป็นชื่อของลูกได้ไหมครับ

Submitted by dp6admin on Tue, 26/07/2011 - 12:09
คำถาม
อัสลามุอาลัยกุมครับ เชคฯ และทีมงานทุกท่าน เราสามารถเอาชื่อของมลาอิกะฮฺมาตั้งเป็นชื่อของลูกได้ไหมครับ เช่น ญิบรีล มีกาอีล อิสรอฟีล เพราะเคยเห็นว่ามีผู้รู้บางท่าน(ต่างประเทศ)มีบางท่านชื่อญิบรีล แต่ก็น้อยมาก เลยทำให้ไม่แน่ใจว่านำมาใช้ตั้งชื่อลูกได้ไหม หรือว่ามีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับยาซากัลลอฮุค๊อยร๊อนครับ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

หลักการศาสนาว่าอย่างไรในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ครับหรือที่เขาเรียกกันว่า"เด็กฝาก"

Submitted by dp6admin on Wed, 16/02/2011 - 09:01
คำถาม
อยากเรียนถามว่าหลักการศาสนาว่าอย่างไรในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ครับหรือที่เขาเรียกกันว่า"เด็กฝาก" เพราะในส่วนของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนก็ใช้ระบบนี้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่่งบางครั้งก็ไปตัดโอกาสของผู้ที่ไม่มีตำแหน่งทางสังคม เป็นคนธรรมดาๆทำให้เขาหมดสิทธิเข้าทำงานในที่สุด และอยากทราบว่าผมสามารถจะขอร้องให้ผู้ที่มีฐานะทางสังคมที่สูงๆช่วยฝากเข้าทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้หรือไม่ครับ ผิดหลักการศาสนาไหม

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------