หะดีษที่ท่านนบีบอกว่า ใครที่มีลูกสาวและเลี้ยงดูให้ดีจะได้ขึ้นสวรรค์ มีรายละเอียดอย่างไร

Submitted by dp6admin on Tue, 01/03/2011 - 12:18

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ