1399 การตัดผมรองทรงต่ำของผู้ชาย การตัดผมบางส่วนแล้วเหลือไว้บางส่วน ทำได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 25/01/2011 - 22:06

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ