1140 บนรถทัวร์ไม่มีน้ำให้เอาน้ำละหมาด เราควรจะทำอย่างไร (ละหมาดบนพาหนะ)

Submitted by dp6admin on Mon, 04/01/2010 - 11:49
คำถาม
กรณีที่อยู่บนรถทัวร์ แล้วไม่มีน้ำให้เอาน้ำละหมาด เราควรจะทำอย่างไร รถทัวร์ก็ไม่จอดให้ด้วย เนื่องจากเป็นรถโดยสาร (ละหมาดบนพาหนะ)

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ