หะล้าล-หะรอม

- "แท้จริงเป็นบาปใหญ่ที่สุดจากบรรดาบาปใหญ่ การที่คนหนึ่งคนใดสาปแช่งพ่อแม่เขา"
- หะดีษที่ 4 (5628) บาปใหญ่(กะบีเราะฮฺ), กฎหมายอิสลาม, การสวมผ้าไหมของผู้ชาย, การเอื้ออำนวยให้ผู้อื่นทำสิ่งหะรอม
- หะดีษที่เป็นรากฐานสำคัญของ "ซัดดุซซะรออิอฺ (سد الذرائع)" (คือ…
บาบ 10 สิ่งที่ปกปิดเอาเราะฮ
- เอาเราะฮฺคือส่วนใดของร่างกาย ?
- เอาเราะฮฺ 2 ประเภท
บาบ 11 การละหมาดโดยไม่ปกปิดส่วนบนของรางกาย
บาบ 12 "ขาอ่อน(ของผู้ชาย)" เป็นเอาเราะฮหรือไม่

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 11 (บาบ 24-29 จบ)"

แนวทางที่เที่ยงตรง 27 6 61 #WhiteFlix

หะดีษ ท่านนบีห้ามกินอาหารคน #ท้าทาย (มุตะบาริยัยนฺ) คนที่ #พนันกันด้วยอาหาร หรือแข่งขันกันเลี้ยงอาหารเพื่อโอ้อวด,
เป็นเหตุผลเดียวกับที่ห้าม #กินบุญคนตาย
#วลีมะฮฺ(การเลี้ยงอาหาร)ที่เลวร้ายที่สุดคือเชิญคนรวย ไม่เชิญ #คนยากจน