หะล้าล-หะรอม

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ฮิกมะฮฺของการศึกษาทัศนะต่างๆในแต่ละมัสอะละฮฺ ทำให้เราใจกว้างในด้านศาสนา
ให้เกียรติทัศนะที่แตกต่างจากเรา

 

ใช้น้ำดุอาอฺกับสิ่งมีชีวิตได้(เพื่อรักษาหรือให้ความคุ้มครอง) แต่ท่านนบีไม่เคยทำกับสิ่งไม่มีชีวิต

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 1/5/67

 

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 1/4/67

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 1/3/66

 

ส่วนหนึ่งจาก "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 228 (หะดีษที่ 45/4)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี www.islaminthailand.org/dp8/…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 11/8/66

- ความหมายของ "#ตะกาฟุล" ที่แท้จริงคือช่วยเหลือกัน
- ในไทยยังไม่ตะกาฟุลที่ถูกต้อง 100%
- แสวงกำไรจากอัตราความเสี่ยง
-  #ประกันสังคม ใกล้เคียงที่สุด
-…

- ไปหาหมอดู (ดูเล่นๆ ไม่เชื่อ) อัลลอฮฺไม่ตอบรับการละหมาด 40 วัน
- ถ้าเชื่อว่าหมอรู้สิ่งเร้นลับ ก็ถือว่าปฏิเสธศรัทธา เป็นกาเฟร -- มีรายละเอียด เชื่ออะไร ? แบบไหน ?
- ดูเล่นๆ…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 21/12/65