หะล้าล-หะรอม


บาบ 10 สิ่งที่ปกปิดเอาเราะฮ
- เอาเราะฮฺคือส่วนใดของร่างกาย ?
บาบ 11 การละหมาดโดยไม่ปกปิดส่วนบนของรางกาย
บาบ 12 "ขาอ่อน(ของผู้ชาย)" เป็นเอาเราะฮหรือไม่

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

จาก "กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 11 (บาบ 24-29 จบ)"

แนวทางที่เที่ยงตรง 27 6 61 #WhiteFlix

หะดีษ ท่านนบีห้ามกินอาหารคน #ท้าทาย (มุตะบาริยัยนฺ) คนที่ #พนันกันด้วยอาหาร หรือแข่งขันกันเลี้ยงอาหารเพื่อโอ้อวด,
เป็นเหตุผลเดียวกับที่ห้าม #กินบุญคนตาย
#วลีมะฮฺ(การเลี้ยงอาหาร)ที่เลวร้ายที่สุดคือเชิญคนรวย ไม่เชิญ #คนยากจน

 اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي
โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ความดีลับๆ ของฉันดีกว่าที่เปิดเผย

คำสอนสลัฟ : จงทำความดี เหมือนที่ท่านทำความชั่ว