1151 ผลบุญของการละหมาดตะฮัดญุด และถือศีลอดวันจันทร์และพฤหัส