1913 คนที่รักษาละหมาด แต่ไปดูหมอ (ดูฤกษ์,ดูดวง) ?

Submitted by dp6admin on Tue, 15/08/2023 - 13:17
คำถาม
อัลลอฮฺไม่รับการละหมาด จริงหรือไม่ ?
คำตอบ

- ไปหาหมอดู (ดูเล่นๆ ไม่เชื่อ) อัลลอฮฺไม่ตอบรับการละหมาด 40 วัน
- ถ้าเชื่อว่าหมอรู้สิ่งเร้นลับ ก็ถือว่าปฏิเสธศรัทธา เป็นกาเฟร -- มีรายละเอียด เชื่ออะไร ? แบบไหน ?
- ดูเล่นๆ อ่านในหนังสือทำนาย ก็เป็นบาปใหญ่ 

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
จาก "#ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 35 (อายะฮฺ 53-55) | 1/8/66"

วันที่ตอบ