ซูเราะฮฺกอฟ 1-37 | เชคริฎอ

ซูเราะฮฺกอฟ 1-37 | เชคริฎอ

Submitted by dp6admin on Tue, 14/06/2022 - 17:50
หัวข้อเรื่อง
ซูเราะฮฺกอฟ อายะฮฺ 1-37
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ละหมาดตะรอวีหฺ 17 เราะมะฎอน (17/4/65)
50:1 กอฟ ขอสาบานด้วย #อัลกุรอานอันทรงเกียรติ
50:2 แต่ว่าพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากหมู่พวกเขามายังพวกเขา ดังนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาจึงกล่าวว่า นี่มันเป็นเรื่องประหลาดจริง ๆ
50:3 เมื่อเราตายและกลายเป็นฝุ่นดินไปแล้ว จะ #กลับมีชีวิตอีก กระนั้นหรือ? นั่นเป็นการกลับที่ไกลเหลือเกิน...
50:29 พระดำรัสของข้า จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ณ บัดนี้ และข้าก็มิได้เป็นผู้อยุติธรรมต่อปวงบ่าวของข้าเลย
50:30 วันซื่งเราจะกล่าวแก่ #นรกกญะฮันนัม ว่า "เจ้าเต็มแล้วหรือ?" และมันจะกล่าวว่า "ยังมีเพิ่มอีกไหม?"
https://tanzil.net/#trans/th.thai/50:1
ความยาว(นาที)
5 นาที