1835 ผู้ที่ถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดฟัรดู ?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:10
คำถาม
ผู้ที่ถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดฟัรดู การถือศีลอดเป็นโมฆะหรือไม่?
คำตอบ

 

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ