แคะขี้มูกในขณะถือศีลอดได้หรือไม่? เพราะเหตุใด?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:29