1858 มีซุนนะฮฺให้รับประทานตะมัรสามเม็ดหรือเป็นจำนวนคี่

Submitted by dp6admin on Fri, 06/08/2010 - 19:13
คำถาม
มีซุนนะฮฺของท่านนบี ซ.ล. หรือไม่ ให้รับประทานอินทผลัมสามเม็ดหรือเป็นจำนวนคี่ เวลาละศีลอด

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ