1101 อะซานขณะทานสะฮูร

Submitted by dp6admin on Wed, 22/04/2009 - 18:47
คำตอบ

สรุปคำตอบ มี 2 ทัศนะ
1- อุละมาอฺส่วนมากเห็นว่าต้องหยุดทันที ถ้ามีอาหารหรือน้ำในปากก็ให้เอาออก โดยยึดอายะฮฺที่บอกว่า "จงกินจงดื่มจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮิ" เมื่อถึงเวลาก็ต้องเลิกกินดื่มทันที
2- อุละมาอฺบางท่านเห็นว่าไม่ต้องหยุดทันที เพราะท่านนบีบอกว่าให้กินต่อจนหมดภาชนะ (ไม่เยอะมาก) เช่น ดื่มน้ำให้หมดแก้ว ฯลฯ - ทัศนะที่เชคให้น้ำหนักคือทัศนะนี้

ช่วงเวลาสะฮูรจนถึงศุบฮิ เป็นเวลาอิสติฆฟาร(ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ) ฉะนั้นขณะทานหรือหลังทานอาหารสะฮูรให้ขอดุอาอฺ
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง