1567 คนที่เป็นมะเร็ง ถือศีลอดไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 26/08/2011 - 07:14

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ