อิบาดะฮฺ (อัลอิสลาม)

ชะฮาดะฮฺ, ละหมาด, ซะกาต, ศิยาม, ฮัจญฺ, อีด, อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)

9:45 และหัวใจของพวกเขาสงสัยเท่านั้น แล้วในการสงสัยของพวกเขานั้นเอง พวกเขาจึงลังเลใจ
สงสัยอะไร ?
หัวใจสงสัยในอัลลอฮฺ สงสัยในรอซูล สงสัยในคัมภีร์ งานเข้าล่ะสิ
แล้วมุอฺมินทั่วไปเค้าไม่มีเหรอ ข้อสงสัยเกี่ยวกับอัลลอฮฺ เกี่ยวกับรอซูล เกี่ยวกับกุรอาน ?
มีสิ มี แว้บๆๆ
- การงานของแต่ละคนขึ้นอยู่กับเจตนา - ชายคนหนึ่งไปจิฮาดเพราะยึดพรรคพวก (ตามกันไป) อีกคนหนึ่งไปสู้เพื่ออวดผู้คน พวกเขาจิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺไหม ?
- บทเรียนสำหรับผู้ศรัทธา อย่าทำนิสัยแบบมุนาฟิก -- เลื่อมใสต่อพี่น้องมุสลิม คือ ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความดี เห็นใจเมื่อประสบความไม่ดี
-…
- นะซีหัตหลังจาก 2 เทศกาลสำคัญที่ผ่านไป
- อัลลอฮฺโปรดปรานคนที่เดินทางแล้วพักผ่อน แล้วเดินทางต่อ -- มีความต่อเนื่อง(ในการทำอิบาดะฮฺ)
- มุนาฟิก เมื่อพูดก็โกหก โกหกตลอด (มุอฺมินโกหกได้บ้าง)
- เราต้องตรวจสอบตัวเองว่าเราเสียสละอะไรบ้างเพื่ออัลลอฮฺและร่อซูล
-…
หะดีษ 46 อิสลามคืออะไร ?
ชาวนัจดฺคนหนึ่งมาหาท่านนบีและถามท่านนบีเกี่ยวกับอิสลาม (อิสลามคืออะไร ?)
ท่านนบีตอบว่าคือ "การละหมาด 5 วักตู ในหนึ่งวันหนึ่งคืน"
ชายคนนั้น "มี(ข้อบังคับในการละหมาด)อื่นจากนี้ไหม"
ท่านนบี "ไม่มี นอกจากสิ่งที่ทำโดยอาสา (…
- อำนาจบัญญัติที่แท้จริงอยู่ที่อัลลอฮฺ
- จำต้องอยู่ในกรอบของชะรีอะฮฺในกิจกรรมศาสนาที่แสวงบุญ
- ส่วนที่เกี่ยวกับอิบาดะฮฺ
-- บางส่วนของสิ่งที่ขัดกับหลักการศาสนา ไม่ถือว่าปฏิเสธทั้งหมด
-- อิบาดะฮฺไปปะปนกับสิ่งที่ต้องห้ามที่เพิ่มเติมมาเอง
-- การทำข้อห้ามอื่นๆ…
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 15
หะดีษที่ 5 ผู้ใดประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งในกิจการของเรานี้ ซึ่งเราไม่ได้สั่ง ดังนั้น สิ่งนั้นถูกผลัก (7)
- เครื่องชั่ง(ตรวจสอบ)การกระทำ(อะมั้ล)ภายใน
- หุกุ่มต่างๆ ของชะรีอะฮฺ(บทบัญญัติ) ย่อมเป็นตัวกำหนดกิจการต่างๆของเรา
-…
- ความสบายใจความสุขในการอิบาดะฮฺเป็นริสกีที่อัลลอฮฺมอบให้
- 3 ประการ ใครที่มีจะได้ลิ้มรสความหวานของอีมาน
- มุมมอง "ความสมบูรณ์" ในอิสลาม
- อายะฮฺที่เป็นคำถาม "อัลลอฮฺทำการลงโทษพวกเจ้าทำไม ? หากพวกเจ้ากตัญญูและศรัทธา และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงขอบใจทรงรอบรู้"…