ความหวานของการละหมาด

Submitted by dp6admin on Fri, 18/08/2023 - 15:00
วันที่บรรยาย
ความยาว
24.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ขัอแตกต่างในสิ่งที่เรามีความสุข 
- ผู้ศรัทธาถ้าไม่ละหมาดชีวิตเขาจะปั่นป่วน ชีวิตเขาจะเศร้า เสียใจ หากเขาขาดละหมาด
- ขณะละหมาด เรามีความเอร็ดอร่อย ความหวานในการละหมาด หรือไม่
ความสมบูรณ์ของอีมาน
- รักอัลลอฮฺ มากกว่าสิ่งอื่นใด
- รักรอซูล มากกว่าสิ่งอื่นใด
- เกลียดความชั่ว เหมือนที่จะโยน เราลงไฟนรก
- คนในยุคสลัฟ เขาเปรียบเทียบความสุข ในละหมาด เหมือนความสุขในสวรรค์
- สวรรค์ในดุนยา คือ ความสุข ความเอร็ดอร่อย ในการทำอิบาดะฮ 
- ความหวานในการละหมาด เป็นความหวาน ที่สัมผัส ด้วยกับหัวใจ  
- ความหวานในละหมาด มีจริง เราต้องพิสูจน์ ตอนที่สูญูด ตอนที่เราปรารภกับอัลลอฮฺ  
- ความหวานในละหมาด สามารถตักตวง ได้ตลอดเวลา เราพายเรือ ไปถูกจุด ถูกที่ถูกทางหรือไม่  เราพายเรือ ผิดจุด  ให้เราตั้งเจตนาให้ดี เราอยากได้อ่ะไร  ในการละหมาด การคุชุอฺ  ความหวานของการละหมาด
- ขอให้ข้าพเจ้า ได้พบกับควาหอมหวาน ในการทำอิบ่าดะฮ ทุกชนิดด้วยเถิด ..อามีน
- ขออัลลอฮฺทรงเลือกให้เราเป็นองครักษ์ที่เข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิด 
สัญญาณความหวานในละหมาด ❤️น้ำตาไหล  ❤️ขนลุก

 

at-tawbah

WCimage
ความหวานของการละหมาด