ขัดเกลาตนเอง

ท่านนบีเป็นตัวอย่างของคนที่ชอบทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ถือเป็นหน้าที่
จากประสบการณ์ สู่วิชาการ, การเปลี่ยนแปลงตนเอง
นัฟซู + ความรู้ที่เป็นพิษ ประสบการณ์ที่เป็นภัย --> มีแนวโน้มที่จะพาไปสู่หายนะ;
คนของพระเจ้า, พระนามของอัลลอฮฺ, ร็อบบฺ,
"และพวกเจ้าจงรีบเร่งกันไปสู่การอภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้า และไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้น คือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรง" มุตตะกีน, กาฟิรีน, นะศีหัตช่วงพักละหมาดตะรอวีหฺ
การขัดเกลาเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง, นบีกำจัดอบายมุขออกจากสังคมมุสลิมด้วยการขัดเกลา, แต่ละคนต้องการการขัดเกลาแตกต่างกัน ท่านนบีเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคน,
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยอิสลาม - ภาคปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เริ่มจากเปลี่ยนแปลงอะกีดะฮฺ ทำความรู้จักอัลลอฮฺก่อน,