ขัดเกลาตนเอง

การทำธุรกิจไม่ใช่การทำธุรกิจระหว่างเรากับมนุษย์
แต่เป็นการทำธุรกรรมกับอัลลอฮฺ
เพราะยังไงเราก็ต้องยืนต่อหน้าอัลลอฮฺ
และต้องตอบคำถามของอัลลอฮฺที่ว่า "ขายดีมั้ย ?"
คือขายถูกต้องมั้ย โกงเขามั้ย ทุจริตเขามั้ย
ดังนั้นต้องกลัวอัลลอฮฺ

- Cr.…
5 ตัวช่วยในการทำความดี ในเราะมะฎอนและหลังเราะมะฎอน
9:91 ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้กระทำดีได้ และอัลลอฮฺนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา
- การชั่ง ความดี-ความชั่ว ใน #วันกิยามะฮฺ
- ชาวอะอฺรอฟ : ความดี-ความชั่ว เท่ากัน
9:85 และจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกๆของพวกเขา เป็นที่พึงใจแก่เจ้า แท้จริงอัลลอฮฺทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขา ด้วยสิ่งเหล่านั้นในโลกนี้ และที่จะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไป ขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น
-ในยุคของท่านนะบีมูฮัมมัด มุนาฟิกส่วนมากเป็นคนที่ร่ำรวย…
หะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่บันทึก บุคอรีและมุสลิม เพียงบทเดียว และเราสามารถให้ฉายากับเดือนเราะมะฎอนว่า "เดือนแห่งการซักฟอก" ซักฟอกทุกอย่าง ซักฟอกอุมมะฮฺ ซักฟอกประชาชาติ ซักฟอกสังคม
อิสลามคือทางรอด
สัญญาณของหัวใจที่เบิกบานด้วยทางนำ
1- หัวใจเอียงไปทางอาคิเราะฮฺ (ไม่เอียงไปทางดุนยา)
2- หลีกเลี่ยงจากสถานที่แห่งความหลอกลวง (ดุนยา)
3- เตรียมตัวต้อนรับความตายก่อนที่จะพบความตาย

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 72 (อายะฮฺ 125-126)"
- เป้าประสงค์ของซูเราะฮฺคือการซักฟอกสังคม
- มุนาฟิกที่มีอิทธิพลในสังคม
- ดุนยามีค่าแค่ปีกยุง
-เมื่ออาคิเราะฮฺมีค่ามากกว่าดุนยาก็อย่าได้อายที่จะแสดงออกถึงความเป็นมุสลิม
- ความสมถะของผู้ศรัทธาคือให้ดุนยาอยู่ในมือ มิได้อยู่ในหัวใจ
- สำรวจ "ควาเป็นมุสลิม"…
9:19 และอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงแนะนำกลุ่มชนที่เป็นผู้อธรรม (ผู้ทำชิริก)
- การทำบาปต่อเนื่อง (มะอฺซิยัต, ความผิด, ฝ่าฝืน) เป็นเหตุให้ไม่ได้รับทางนำ
- เมาเหล้า - เมาบอล -- ไม่มีสติเหมือนกัน

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65
- เสียสละในยามที่เราก็ต้องการ ยากที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคน ถ้าทำได้ จะได้รางวัลจากอัลลอฮฺคือความสุขมหาศาล