การชั่ง ความดี-ความชั่ว ในวันกิยามะฮฺ

การชั่ง ความดี-ความชั่ว ในวันกิยามะฮฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 23/03/2024 - 23:10
หัวข้อเรื่อง
9:91 ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้กระทำดีได้ และอัลลอฮฺนั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา
- การชั่ง ความดี-ความชั่ว ใน #วันกิยามะฮฺ
- ชาวอะอฺรอฟ : ความดี-ความชั่ว เท่ากัน

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 59 (อายะฮฺ 93-96) | 13/2/67

ความยาว(นาที)
5 นาที
วันที่