สวรรค์-นรก

ความประเสริฐของสวรรค์,
การรับมรดกของสามีหรือภรรยา, พี่น้อง,

 الْحَدِيْثُ الْثَّانِيْ وَالْعِشْرُوْنَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ - جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ -…
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50 37- หมดสติ เสียน้ำละหมาด? 38-เช็ดศีรษะ 39-ล้างเท้า
หะดีษที่ 4 สี่คำที่ถูกกำหนดแก่มนุษย์ทุกคน (อัลกอฎออฺ วัลกอดัร) คือ ปัจจัยยังชีพของเขา อายุของเขา กิจการงานของเขา สุขทุกข์ของเขา
อธิบายโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
หะดีษที่ 4 ภาค 2 ลักษณะตัวอ่อนในครรภ์, การเป่าวิญญาณ
متى يكون التصوير ؟
العلقة تتخلق !
موافقة الطب…
7:50 และชาวนรกได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด หรือไม่ก็สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกท่านด้วย...