สวรรค์-นรก

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “อยากรู้มั้ยชาวสวรรค์คือใคร?”
“คนที่อ่อนแอมาก แสดงท่าว่าอ่อนแอ” “เมื่อเขาสาบานขอต่ออัลลอฮฺ(ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) อัลลอฮฺจะให้เขา”

“อยากรู้มั้ยชาวนรกเป็นอย่างไร ?” "คือคนยโส ตอแหล ดูถูกคนอื่น "

"อัลวะซีละฮฺ" - สื่อที่จะนำเราให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ
"อัลวะซีละฮฺ" - ตำแหน่งหนึ่งในสวนสวรรค์(ตำแหน่งสูงสุดในอัลฟิรเดาส์) ที่ท่านนบีหวังว่าท่านจะได้รับ และให้เราขอดุอาอฺให้ท่านในดุอาอฺหลังอะซาน เราไม่ควรละเมิดในการขอดุอาอฺตำแหน่งนี้ แนะนำให้เราขอดุอาอฺให้ได้เข้าฟิรเดาส์,…
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ‎﴿٢١﴾
76:21 และพระเจ้าของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่ง (ซูเราะฮฺ อัลอินซาน)

- อับรอร (ผู้มีคุณธรรม)
- อะฮฺลุลกิตาบที่เป็นคนดี
- บทเรียนจากเรื่องของอันนะญาชี กษัตริย์ที่ปกปิดการเข้ารับอิสลาม
- ศึกษาอัลกุรอานเพิ่มเพิ่มความสว่างในชีวิต เพิ่มคุณภาพชีวิต
- ความประเสริฐของบะเกาะเราะฮฺและอาลิอิมรอน
อัซซะหฺเราะวาน (2 ซูเราะฮฺที่สว่างไสว) คือ ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ และ อาละอิมรอน
2 ซูเราะฮฺนี้จะมาเป็นทนายในวันกิยามะฮฺ เสมือนเมฆ 2 ก้อน หรือนก 2 ฝูง เสมือนเป็นทนาย…
มาตรฐานของความดีและคนดี,
"ผู้ใดที่กระทำชั่ว เขาก็ถูกตอบแทนด้วยความชั่วนั้น, และผู้ใดกระทำในส่วนที่เป็นสิ่งดีงามทั้งหลาย ชนเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์ และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแม้เท่ารูเล็กๆ ที่อยู่บนเมล็ดอินทผลัม"

- ภารกิจสำคัญของมุสลิมทุกคนคือการเรียนรู้อัลกุรอาน
"..และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายนั้น เราจะให้พวกเขาเข้าบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้น โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาล เป็นสัญญาอันแท้จริงของอัลลอฮฺ…
"และผู้ใดที่ฝ่าฝืนร่อซูล หลังจากที่คำแนะนำอันถูกต้องได้ประจักษ์แก่เขาแล้ว และเขายังปฏิบัติตามที่มิใช่ทางของบรรดาผู้ศรัทธานั้น เราก็จะให้เขาหันไปตามที่เขาได้หันไป และเราจะให้เขาเข้านรกญะฮันนัม และมันเป็นกลับอันชั่วร้าย"

บาบ(บท) 10 ความประเสริฐของการติดต่อเครือญาติ
หะดีษ 12 ชายคนหนึ่งเข้ามา ตะโกนเรียกท่านนบี "โอ้นบี บอกฉันหน่อย ถึงการงาน(อะมั้ล)ที่ทำให้ฉันเข้าสวรรค์"...