เสียสละในสิ่งที่เราต้องการ

เสียสละในสิ่งที่เราต้องการ

Submitted by dp6admin on Thu, 04/01/2024 - 19:28
หัวข้อเรื่อง
- เสียสละในยามที่เราก็ต้องการ ยากที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคน ถ้าทำได้ จะได้รางวัลจากอัลลอฮฺคือความสุขมหาศาล

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 51 (อายะฮฺ 78-79) | 5/12/66 https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7700

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่