ความตาย

บรรดามนุษย์มีหลายกลุ่ม กลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺ จะยกเว้นไม่ต้องสอบสวน ได้เข้าสวรรค์เลย

ท่านนบี กล่าวไว้ว่า มีอยู่ 7 หมื่นคนเท่านั้นในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย และใน 7 หมื่นคนนี้ ทุกพันใน 7…

ชิริกลับ, การนอน, ความตาย, ดุอาอฺก่อนนอน, อัลลอฮฺทรงคุ้มครองดูแลมนุษย์ขณะหลับ, อัรดูกานกับนบีมูซา,