ความตาย

1708 เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนจะไม่ถูกสอบสวน จริงหรือ ?

Submitted by admin on Sun, 18/06/2017 - 23:08
คำถาม
เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนจะไม่ถูกสอบสวน จริงหรือ ?
ตายแบบไหน ไม่ถูกสอบสวน ?
การสอบสวนหรือฟิตนะฮฺในกุโบร์มีอะไรบ้าง ? 3 คำถามในกุโบร์ ?

คำตอบ

ผู้ตอบ : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ : 23 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

http://www.islaminthailand.org/dp6/forum/1759

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 33 (อายะฮฺ 59-60)

Submitted by admin on Thu, 21/07/2016 - 06:11
หัวข้อเรื่อง
ชิริกลับ, การนอน, ความตาย, ดุอาอฺก่อนนอน, อัลลอฮฺทรงคุ้มครองดูแลมนุษย์ขณะหลับ, อัรดูกานกับนบีมูซา,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On