แท้ง

คำถาม : ดิฉันได้แท้งบุตรเป็นก้อนเลือด เมื่อวันที่ 28/7/53 และขูดมดลูก วันที่ 29/7/53 และหลังจากขูดก็มีเลือดออกจนถึงเวลาละหมาดซุริของวันที่ 8/8/53 รวมเวลาที่ไม่ได้ละหมาด 11วัน …