1892 แท้งบุตรแล้วมีเลือดออก เป็นนิฟาส(เลือดหลังคลอด) หรืออิสติฮาเฎาะฮฺ(เลือดเสีย)

Submitted by dp6admin on Thu, 19/08/2010 - 12:46

คำถาม : ดิฉันได้แท้งบุตรเป็นก้อนเลือด เมื่อวันที่ 28/7/53 และขูดมดลูก วันที่ 29/7/53 และหลังจากขูดก็มีเลือดออกจนถึงเวลาละหมาดซุริของวันที่ 8/8/53 รวมเวลาที่ไม่ได้ละหมาด 11วัน ดิฉันมีความข้องใจในเรื่องการปฎิบัติตัวของหญิงที่แท้งแล้วมีเลือดออกว่าปฏิบัติตัวเหมือนกับหญิงที่มีเลือดหลังคลอดบุตรหรือไม่
กล่าวคือดิฉันได้มีความรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งความว่า “เลือดหลังคลอดบุตร หรือน้ำคาวปลา ภาษาอาหรับเรียกว่า นิฟาส แม้ว่าทารกจะเป็นเพียงก้อนเลือดหรือก้อนเนื้อก็ตาม ถ้ามีเลือดตามมาก็ถือว่า เป็นนิฟาสทั้งสิ้น ระยะเวลาของการมีเลือดนิฟาสอย่างน้อยที่สุดชั่วขณะหนึ่ง ปานกลาง 40วัน เมื่อหมดนิฟาสแล้วก็จำเป็นจะต้องอาบน้ำฆุสลฺ”

จากข้อความดังกล่าวดิฉันจึงมีความเข้าใจว่าต้องปฏิบัติตัวเหมือนกับหญิงที่มีเลือดหลังคลอดบุตรคือห้ามละหมาด และพอเลือดหยุดก็อาบน้ำยกฮะดัษโดยตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าอาบน้ำยกฮะดัษหลังจากหมดเลือดนิฟาสเพื่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ไม่ทราบว่าการปฏิบัติตัวของดิฉันถูกต้องหรือไม่คะ ที่ข้องใจเพราะว่าหลังจากหายดีแล้วก็กลับมาทำงานสิ่งแรกที่ทำคือเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเรื่องการแท้งบุตรเพิ่มเติม แต่ความรู้ที่ได้มาบางเว็บไซส์ก็ต่างจากความรู้ที่ดิฉันมี กล่าวคือ บางเว็บไซส์ให้ความรู้ว่า ”หลังจากขูดมดลูกเนื่องจากการแท้งบุตรแล้วถ้ามีเลือดไหลอยู่ก็ให้เราซับด้วยผ้าอนามัย แล้วสามารถนมาซได้ทันที และก็ไม่ต้องอาบน้ำยกหะดัษอีกด้วย”

เพื่อให้หายข้องใจรบกวนผู้มีความรู้เรื่องเลือดของสตรีช่วยตอบให้ด้วยนะคะ หากสิ่งที่ดิฉันปฏิบัติในช่วง 11 วันนั้นไม่ถูกต้องจะได้รีบแก้ไขค่ะ
ญาซากั้ลลอฮุค็อยร็อน


คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง