5 ตัวช่วยในการทำความดี

Submitted by dp6admin on Wed, 10/04/2024 - 21:12
หัวข้อเรื่อง
5 ตัวช่วยในการทำความดี ในเราะมะฎอนและหลังเราะมะฎอน
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

5 ตัวช่วยในการทำความดี ในเราะมะฎอนและหลังเราะมะฎอน
.
1.ความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ
2.ความรู้/การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.ผู้รู้/ครูบาอาจารย์
4.ญะมาอะฮฺ/เพื่อนฝูง
5.เพื่อนสนิท
.
1.ความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ
การช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ เป็นตัวช่วยสำคัญที่สุด เป็นแรงบรรดาลใจให้ทุกคนอยากทำความดีในเดือนเราะมะฎอน

เช่น บางคนที่ไม่ค่อยอยากละหมาด ก็อยากจะละหมาด บางคนไม่ค่อยทำบุญ ก็อยากทำบุญ ต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺอย่างต่อเนื่อง
อย่าคิดว่าเราเก่ง/สุดยอด แต่เราต้องถ่อมตนและมอบหมายการงานให้อัลลอฮฺช่วยเหลือ
ขอต่ออัลลอฮฺ "โอ้อัลลอฮฺพระองค์เท่านั้น ที่จะช่วยข้าพระองค์ให้ทำความดี"
.
2.ความรู้/การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สมการสำคัญที่แยกกันไม่ได้คือ มีความรู้และมีการปฏิบัติ ส่วนคนที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติ เพราะเขาไม่มีตัวช่วยอื่นๆ

ความรู้จะช่วยให้เราทำความดี เช่น เมื่อเรารู้ว่าสุนนะฮฺของท่านนบี ก่อนและหลังละหมาดฟัรฎูจะมีละหมาดสุนนะฮฺกี่ร็อกอะฮฺ เราก็จะปฏิบัติได้ แต่ถ้าไม่รู้ ก็จะปฏิบัติไม่ได้ ดังนั้นยิ่งเรียนรู้มากขึ้น ก้ยิ่งปฏิบัติมากขึ้น
.
3. ผู้รู้/ครูบาอาจารย์
เราต้องมีผู้รู้ที่คอยสั่งสอน/ชี้แนะหรือให้ข้อตักเตือน เราต้องเรียนรู้ ศึกษาผ่านครูบาอาจารย์ ใกล้ชิดผู้รู้ เช่น ไปฟังบรรยายเรื่องราวศาสนา

สิ่งสำคัญที่เราต้องใกล้ชิดผู้รู้ คือเราจะได้เห็นว่าผู้รู้ประพฤติ/ปฏิบัติอย่างไร? อิบาดะฮฺเขาเป็นอย่างไร? ละหมาดอย่างไร? พูดจาอย่างไร? เราจะเรียนรู้ทั้งมารยาท อิบาดะฮฺและเรื่องราวต่างๆที่สงสัย หรือไม่ชัดเจน เราก็จะถามผู้รู้/ ผู้รู้จะมีเรื่องดีๆ มาสอน/เอาความดีมาสอน
.
4. ญะมาอะฮฺ/เพื่อนฝูง/มิตรสหาย
คือคนที่อยู่รอบตัวเรา ที่เราเกาะกลุ่มกัน เราต้องเลือกกลุ่มที่ทำความดี ไม่ใช่เฮฮาอย่างเดียว

เลือกกลุ่มที่เขาขยันทำความดีและชอบชวนคนอื่นให้ทำความดี เช่น ชวนกันไปฟังบรรยาย นบีบอกว่า “ความแข็งเกร่งอยู่กับญะมาอะฮฺ”
ดังนั้นเราต้องหากลุ่ม อย่าใช้ชีวิตสันโดษ/อยู่คนเดียว เพราะมันจะบั่นทอนกำลังใจในการทำความดี แต่เมื่ออยู่กับคนอื่น ความชั่วทั้งหลายมันจะสลายตัว
หากคลุกคลีกับญะมาอะฮฺ/กลุ่มที่ดี เป็นผู้ศรัทธา/อิม่านแข็งเกร่ง เวลาเกิดอะไร คลื่น(ความดี)มันจะเข้าหากัน
.
5. เพื่อนสนิท
เราอาจจะมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพัน แต่เพื่อนสนิท หรือเพื่อนตาย/เพื่อนที่จะไปไหนก็ไปกัน เราต้องคัดเลือกเพื่อนสนิท ต้องเป็นคนดีของอัลลอฮฺ แม้ว่าเขาจะจนหรือไม่ได้อยู่ในสายตาของสังคมก็ไม่เป็นไร แต่เขาเป็นคนดี พยายามสนิทสนมกับเขา

เลือกสักคน/สองคนในสังคม ที่จะสนิทกัน เพราะคนดีที่เราสนิทกับเขา เราจะได้รับแต่เรื่องดีๆ ท่านนบีได้เปรียบเทียบเพื่อนดีๆ ที่เราสนิท เหมือนกับคนขายน้ำหอม เราจะได้แต่กลิ่นหอมอย่างเดียว มีแต่เรื่องดีๆ เหมือนของหอม
.
📌ตัวช่วยในการทำความดี ในเราะมะฎอนมีมาก
หลักๆ จะมี 5 อย่างนี้ แต่หลังเราะมะฎอน 5 อย่างนี้มันจะหดตัว/ซ่อนตัว ดังนั้นเราต้องวางแผนว่า เราจะมีตัวช่วยที่จะทำความดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่? เราจะแสดงความจริงใจต่ออัลลอฮฺในการทำความดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่? คำตอบอยู่ที่พวกเรา !!!

(เชคริฎอ อะหมัด สมะดี หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ, สรุปจากรายการซิกรุลลอฮฺ 4/4/2567)

ที่มา : fb Nasihat นาซีฮัต
________________

WCimage
5 ตัวช่วยในการทำความดี