ภารกิจหลังเราะมะฎอน

ภารกิจหลังเราะมะฎอน

Submitted by dp6admin on Wed, 04/05/2022 - 17:17
หัวข้อเรื่อง
เตรียมตัวสำหรับเดือนเราะมะฎอนปีหน้า และรักษาความดีที่ทำให้เดือนเราะมะฎอนต่อไป เช่น ถือศีลอดหกวันเดือนเชาว้าล ละหมาดกิยามุลลัยลฺ ซิกรุลลอฮฺ บริจาค อ่านอัลกุรอาน ฯลฯ
ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่