3 สัญญาณของหัวใจที่เบิกบานด้วยทางนำ

3 สัญญาณของหัวใจที่เบิกบานด้วยทางนำ

Submitted by dp6admin on Tue, 05/03/2024 - 20:32
หัวข้อเรื่อง
สัญญาณของหัวใจที่เบิกบานด้วยทางนำ
1- หัวใจเอียงไปทางอาคิเราะฮฺ (ไม่เอียงไปทางดุนยา)
2- หลีกเลี่ยงจากสถานที่แห่งความหลอกลวง (ดุนยา)
3- เตรียมตัวต้อนรับความตายก่อนที่จะพบความตาย

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 72 (อายะฮฺ 125-126)"
วันที่