1817 ตะชะฮุดแรกและที่สอง อ่านถึงไหน ต้องศ่อละวาตหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 26/08/2022 - 15:44
คำตอบ

1- ตะชะฮุดแรกอ่าน "อัตตะฮียาตุลิลลาฮิ...วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะร่อซูลุฮฺ"
ต้องอ่านศ่อละวาตหรือไม่ ? อุละมาอฺมี 2 ทัศนะ อุละมาอฺส่วนมากเห็นว่าไม่ต้องอ่าน แต่เชคเห็นว่าต้องอ่าน
2- ตะชะฮุดที่สอง อ่านทั้งตะฮีย้าตและศ่อละวาต 

คำกล่าวตะฮีย้าต.jpg

คำกล่าวศ่อละวาต.jpg

วันที่ตอบ