1678 เศาะละวาตในตะชะฮุดแรกและสุดท้าย วาญิบหรือไม่

Submitted by admin on Tue, 06/05/2014 - 22:31

ส่วนหนึ่งจากรายการ "อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันที่ 19 มี.ค.57"
ทาง White Channel
 
รับชมรายการสดได้ทุกวันพุธ เวลา 20.30 น.
 
วันที่ตอบ