ดุอาอฺ

รับฟังรายละเอียด : https://whiteflix.tv/watch/series/253/16309

1. ดุอาอฺที่ดียิ่งคือดุอาอฺที่สืบต่อเนื่องจากท่านร่อซูลุลลอฮฺ…

แสงสว่างในความขัดแย้ง
ดุอาอฺขอให้อัลลอฮฺตัดสินความขัดแย้ง

اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقاً حَلالاً وَاسِعاً طَيِّباً
โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอต่อพระองค์ซึ่งริสกีที่หะล้าล กว้างขวาง และดีงาม