ดุอาอฺ

ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
คลิป - บทรำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺยามเช้า-ยามเย็น พร้อมความหมาย (อัซการ)

1- เปลี่ยนท่านอน
2- กล่าว "อะอูซุบิลลาฮิ มินัชชัยฏอนิรเราะจีม"
3- ลุกขึ้นอาบน้ำละหมาด ละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ
4- ฝันร้ายมมาจากชัยฏอน ให้ตัดทิ้งไป ไม่ต้องสนใจ

ตอบโดย เชคริฎอ…

- อัลวะซีละฮฺ - ตำแหน่งพิเศษในสวรรค์ นบีหวังว่าจะเป็นตำแหน่งของท่าน นบีให้เราขอดุอาอฺให้ท่านนบีได้ตำแหน่งวะซีละฮฺ ใครขอดุอาอฺให้นบี ท่านนบีจะชะฟาอะฮฺให้เขา -- ดุอาอฺหลังอะซาน
- ชะฟาอะฮฺ - การยกโทษในวันกิยามะฮฺ
#กุนูตุนนะวาซิล (กุนูตวิกฤต) คือ กุนูตในสถานการณ์ที่เกิดปัญหากับประชาชาติอิสลาม เมื่อพี่น้องมุสลิมเดือดร้อน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บัญญัติให้อิมามรณรงค์ขอดุอาอฺในการละหมาดทุกวักตู(ถ้าทำได้) หรือเลือกบางวักตูก็ได้ โดยการกุนูตก่อนหรือหลังรุกัวอฺในร็อกอะฮฺสุดท้าย…
เมื่อ #อิมามมะหฺดี มา พ่อแม่เราไม่ใช่มุสลิม จะเป็นอย่างไร ?
อิมามมะหฺดีมาตอนไหน ?
เราไม่ควรเรียก "อิมามมะหฺดี" ตามความเชื่อของชีอะฮฺที่เชื่อว่าเป็นอิมามที่ 12 ให้เรียก "อัลมะหฺดี หรือมะหฺดี"
#ดุอาอฺ ขอความคุ้มครองให้พ้นจาก #ดัจญาล และ #ฟิตนะฮฺ ต่างๆ