หัวใจ

นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก
อบุดดัรดาอฺ - ศาสนาของท่านอาจจะพลิกในชั่วโมงเดียว ตย. อับดุลลอฮฺ อัลเกาะศีมียฺ, เยาวชนที่ชอบทดสอบความรู้ของอุละมาอฺและชอบทดลองเรียนกับผู้รู้ในแนวที่ไม่ถูกต้อง

- สงครามด้านทำลายกำลังใจ เกิดจากมุนาฟิกที่อยู่ในกลุ่มผู้ศรัทธา
- มุนาฟิกมี 2 ระดับ
- วิธีแก้ปัญหามุนาฟิกที่ทำลายกำลังใจในกลุ่มมุสลิมีน - รักความดี, ไม่อิจฉา (ขอดุอาอฺลับหลัง)
- วิธีรักษาหัวใจที่มีโรค
- สำหรับคนที่ทำลายกำลังใจคนอื่นที่ทำความดี ต้องบำบัด เพราะกำลังทำตัว(…
- สภาพสงคราม ความรุนแรง ความเสียหาย ทางวัตถุและสภาพจิตใจ และทางศีลธรรม
- ริยาอฺ ความหยิ่งผยอง บาปใหญ่ และเป็นบาปแรก คือบาปของอิบลีส
- คนที่มีตะกับบร(หยิ่งผยอง) ไม่ได้เข้าสวรรค์
- ชัยฏอนแปลงร่างมาหลอกลวงมนุษย์ ให้ทำชั่ว มันจะไม่มาชวนให้เราทำความดี

- อายะฮฺ 2-3 ระบุลักษณะของผู้ศรัทธา 5 ประการ
3 ประการ เป็นเรื่องของหัวใจ ยำเกรงอัลลอฮฺ, ฟังกุรอานแล้วอีมานเพิ่ม, มอบหมายต่ออัลลอฮฺ
2 ประการ ภาคปฏิบัติคือ ละหมาด ซะกาต
- สิ่งที่จะได้รับจากการปฏิบัติห้าประการข้างต้น
- ซูเราะฮฺอัลอันฟาลและอัตเตาบะฮฺ เนื้อหาคล้ายกัน…
- คุณลักษณะของผู้ศรัทธา
- เมื่ออัลลอฮฺถูกกล่าวขึ้นแล้ว หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรง
- เมื่อฟังอัลกุรอาน อีมานก็เพิ่มพูน
- การขัดเกลาหัวใจให้ยำเกรงอัลลอฮฺ
- การศึกษาใคร่ครวญอัลกุรอาน จะเพิ่มพูนอีมาน