การละหมาดขอฝน

Submitted by admin on Fri, 03/07/2015 - 02:34
ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี, 3 ก.ค.58
การวิงวอนขอฝนจากอัลลอฮฺ มี 3 รูปแบบ
1. ขอดุอาอฺส่วนตัวในสถานที่และเวลาที่คาดหวังในการตอบรับดุอาอฺ
2. ดุอาอฺร่วมกับคนอื่นในละหมาด(เช่น ในดุอาอฺกุนูตเดือนรอมฎอน) หรือนอกละหมาด (เช่น การขอดุอาอฺในคุฏบะฮฺวันศุกร์) การขอฝนในรูปแบบที่ 1 และ 2 นี้ให้ปฏิบัติเหมือนการขอดุอาอฺทั่วๆไป
3. การละหมาดเพื่อขอฝน โดยจะมีการขอดุอาอฺในละหมาดและในคุฏบะฮฺหลังละหมาด การละหมาดนี้คนจำนวนมากอาจไม่รู้วิธีปฏิบัติ 
 
แบบฉบับของท่านนบีในการละหมาดขอฝนนั้นมีดังนี้
 
1. สามารถละหมาดขอฝนทุกเวลา ยกเว้นเวลามักรูหฺ (คือก่อนดุฮริครึ่งชั่วโมง และหลังอัศริถึงตะวันตก และหลังศุบฮฺถึงตะวันขึ้น) แต่ท่านนบีละหมาดขอฝนในช่วงเวลาดุฮา (คือ หลังศุบฮิประมาณ 1 ชั่วโมง)
 
2. รูปแบบการละหมาดขอฝน คือรูปแบบเดียวกับการละหมาดอีด คือละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ ในร็อกอะฮฺแรกตักบีร 7 ครั้ง (รวมตักบีเราะตุลเอียะหฺรอม) และร็อกอะฮฺที่ 2 ตักบีร 5 ครั้ง (รวมตักบีรขึ้นจากสุญูด)
 
3. อ่านซูเราะฮฺอัลอะอฺลาในร็อกอะฮฺแรก และซูเราะฮฺอัลฆอชิยะฮฺในร็อกอะฮฺที่สอง 
 
4. ละหมาดเสร็จแล้วอิมามจะคุฏบะฮฺครั้งเดียว กล่าวตักเตือนประชาชนให้ยำเกรงอัลลอฮฺ และกลับเนื้อกลับตัวจากบาปทุกชนิด  โดยส่งเสริมให้ทำความดี เช่น เศาะดะเกาะฮฺ และอื่นๆ ตอนท้ายอิมามจะขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺตะอาลาประทานน้ำฝนและความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนและพื้นที่ที่เดือดร้อนจากความแห้งแล้ง 
 
5. หลังจากคุฏบะฮฺแล้ว ให้อิมามและมะอฺมูมกลับด้านผ้าคลุมศีรษะก่อนขอดุอาอฺ (*คุฏบะฮฺและดุอาอฺ ก่อนหรือหลังละหมาดก็ได้ ท่านนบีเคยทำ) -- รับฟังรายละเอียดได้ที่ https://dowhite.co/rmLJ
 
6. การยกมือขอดุอาอฺ มี 2 รูปแบบ คือ
1- ยกมือ 2 ข้าง ตำแหน่งเดียวกับหน้าอก โดยคว่ำมือ
2- ยกมือโดยยืดแขนสูงเหนือศีรษะ คว่ำมือ
 
7. หากฝนตกหลังจากขอดุอาอฺ ซุนนะฮฺนบีให้ตากฝนในช่วงแรก และกล่าวขอบคุณต่ออัลลอฮฺ
 
8. การละหมาดขอฝนสามารถขอให้พื้นที่ที่ตนเองอยู่หรือขอให้พื้นที่อื่นที่ประสบความแห้งแล้งก็ได้
 
สำนวนดุอาอฺที่นบีมักจะใช้
 
اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا
คำอ่าน – อัลลอฮุมมะ อะฆิษนา 3 ครั้ง
ความหมาย - “โอ้ อัลลอฮฺ โปรดช่วยเหลือเราด้วย”
 
اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا
คำอ่าน - อัลลอฮุมมัสกินา 3 ครั้ง
ความหมาย -  “โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานน้ำฝนให้เราด้วยเถิด”
 
اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا، مَرِيْئًا مَرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِل
คำอ่าน - อัลลอฮุมมัสกินา ฆ็อยษัน มุฆีษัน มะรีอัน มะรีอัน นาฟิอัน ฆ็อยเราะฎอรริน อาญิลัน ฆ็อยเราะอาญิล
ความหมาย - “โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานน้ำฝนอันเป็นความช่วยเหลือให้แก่พวกเรา ปราศจากความเสียหายใดๆ ก่อซึ่งความงดงามสำหรับพืชผลและปศุสัตว์ เป็นฝนที่มีประโยชน์และไม่มีภยันตราย และโปรดให้เป็นฝนที่มาอย่างรีบเร่ง ไม่ล่าช้า 
 
 
 
 
 

การละหมาดขอฝน